„RM Filipowicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią”
Spółka Komandytowa

z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 25,
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000540996,
NIP: 6793107887, REGON: 360741453